Sbírka

Podpořte sbírku na opravu zámku ve Veselí nad Úhlavou

Kolik darovat?

nebo
(Zadejte číslo bez mezer)

Zvolte způsob platby:

Platba převodem:

Platba kartou:

Využíváme zabezpečeného portálu darujme.cz, platbou souhlasíte s jeho provozními podmínkami.

Souhlasím s uvedením svého jména nebo názvu společnosti ve výroční zprávě organizace.

Zašlete mi potvrzení o daru pro daňové účely (pravidelně v lednu za dary předchozího roku).

Číslo bankovního účtu: 107-8937240237/0100

Chráníme vaše soukromí. Provozovatel portálu Tvrzveseli, spolek pro záchranu zámku Tvrz Veselí, prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat a zpracovávat informace a dodržuje zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Odesláním daru souhlasíte se zpracováním výše uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. za účelem zasílání informací o využití daru a o činnosti organizace. Vaše údaje nebudou zneužity ani předány třetím stranám.

Stav sbírky k 25. 04. 2021 49999,-Kč

Celkový přehled sbírky [PDF 209 kB]